Privacy Policy

Via onze website worden geen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bezorgmijneten.nl acht een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij (indien van toepassing) persoonsgegevens verwerken. 

- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Bezorgmijneten.nl
Gijzelaarslaan 20
9727CV Groningen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-03-2018.