Cookiebeleid

JOUW RECHTEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

 

STATISTIEKEN/ANALYSE - COOKIES WAARMEE WIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN METEN

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn meten wij continu het gebruik van de website door.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 

- Het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en onze webpagina’s

- Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

- Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van Bezorgmijneten.nl bezoekt

- Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

- Het optimaliseren van de website

 

ADVERTENTIES - COOKIES OM ADVERTENTIES TE KUNNEN TONEN

Bezorgmijneten.nl richt zich op promoten van restaurants. Om deze verkoop te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed relevant mogelijk te maken. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.

De cookies maken het mogelijk dat:

 

- Er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt

- Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht

- Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht

 

INTERESSES - COOKIES OM DE WEBSITE AAN TE PASSEN AAN DE BEHOEFTE VAN DE BEZOEKER.

Ons doel is om bezoekers van de website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die buiten de website worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van je bezoek aan Bezorgmijenten.nl een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de aanbiedingen op Bezorgmijneten.nl aan voor verschillende groepen klanten.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit niet dat je geen advertenties van ons meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 

- De websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses

- Er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt

- Er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites

- Er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen

- Er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

 

OVERIGE / ONVOORZIENE COOKIES

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.